Directie & Adressen

IMG 2997

 

Directie:
Feikje Toering is de directeur van Onderwijsteam 7, waar ook onze school deel van uit maakt. Zij is te bereiken via feikje.toering@gearhing.net 

Locatiecoördinator:
Hebt u vragen van algemene aard, dan kunt u contact opnemen met meester Ewoud van der Weide. Hij is locatiecoördinator van onze school en te bereiken via tel: 0515-331844 of obsdeopslach@gearhing.net 

Gearhing (bestuursbureau)
Snekerweg 3
8701 PZ Bolsward
0515-745090
www.gearhing.nl 
info@gearhing.net 

GMR:
gmrgearhing@gearhing.net 

Vertrouwenspersoon:
Mevrouw T. Feersma, 06-12522629

Inspectie van onderwijs:
088-6696000
0800-5010
www.onderwijsinspectie.nl 

Vertrouwensinspecteurs:
0900-1113111

Landelijke klachtencommissie:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-2809590
www.onderwijsgeschillen.nl 
info@onderwijsgeschillen.nl 

GGD Friesland:
088-2299444
www.ggdfryslan.nl 
jgz@ggdfryslan.nl