Pitemoarn

  • 29 november 2017
pietenochtend

Vandaag voor de eerste keer de ‘Pitemoarn’ op obs De Opslach in Wommels in groep 1 t/m 3. Met geweldige hulp van ‘âlden en beppe’s’! Aan het eind van de ochtend zijn alle kinderen veranderd in ‘lytse Pytsjes’!