Onze visie & missie

17522941 796404443850881 7602724312962990155 n 169

De Opslach zijn we samen van klein naar groot.
Onze school streeft naar eigenheid, openheid en respect. Wij willen op onze school het accent leggen op actieve pluriformiteit. We willen
openstaan voor eigenheid dus verscheidenheid. We willen bewust kijken naar de verschillen, naar de oorzaken die aan de verschillen ten grondslag liggen en naar de gevolgen, die deze kunnen hebben voor de omstandigheden waarin mensen leven.

De Opslach wil toekomstgericht onderwijs bieden in de breedste zin van het woord en zich profileren als talentenschool. Modern en open onderwijs, gericht op dynamiek en talenten en passend bij ieder kind. De Opslach wil een school zijn waar leerkrachten, kinderen en ouders zich goed voelen en optimaal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het kind.

De Opslach is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school openstaat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

Lezen formaat2

De leesrijke leeromgeving
De omgeving waarin leerlingen lezen is rechtstreeks verbonden met wat en hoe zij lezen. Een rijke, uitnodigende leesomgeving op school, met eigen teksten, poëzieposters en boekenposters aan de muur, een kast gevuld met verschillende soorten (actuele!) boeken en tijdschriften, én een leraar die enthousiast met de groep over lezen praat, zullen een positieve invloed op het lezen hebben.
Activiteiten die het lezen stimuleren en activiteiten waarmee kinderen kunnen reageren op wat ze gelezen hebben, zijn van groot belang voor de leesmotivatie.

Om het lezen van leerlingen te kunnen stimuleren is het zaak dat de leerkracht weet wat de leesbelangstelling van de leerlingen is, zodat daar het leesaanbod en de activiteiten op kunnen worden afgestemd.
Gesprekken over lezen worden regelmatig gevoerd door de leerkracht met de leerling of de leerkracht met de groep. De school werkt bewust met een leesbeleid om kritisch het lezen van de leerlingen te kunnen volgen en bij te stellen.

Missie: Van Opslach tot Boppeslach!

Fietswiel formaat169

Werkplekleren en talentontwikkeling
Groep doorbrekend werken is, mede met het oog op passend onderwijs een belangrijk aspect. Dit houdt in dat naast het werken in groepen, het werken buiten het huidige klaslokaal wordt gestimuleerd in de vorm van “werkplekleren”. Kinderen kunnen zowel binnen als buiten de groep werken, maar hebben ook mogelijkheden om in een hoekje in de school samen te werken aan een groepsopdracht.
De leerkrachten werken met open deuren, waardoor het bijvoorbeeld ook mogelijk is om leerlingen onderling per leergroep uit te wisselen. Uiteraard wordt te allen tijde naar de mogelijkheden en ontwikkeling van het individuele kind gekeken wat er mogelijk is en waarbij het kind gebaat is.


In het verlengde van het werkplekleren ligt talentontwikkeling. Onze school heeft oog voor talent in de breedste zin van het woord. Kinderen werken met een dagtaak. De kinderen weten exact wat er van hen wordt verwacht, hoe ze hun taak kunnen realiseren en op welke plek in de school.